งานตัดซอย

งานตัดซอย (Shearing)
      เครื่องตัดแผ่นเหล็ก(ตัดซอย)  Bystronicจากยุโรปของบริษัท เลเซอร์พาร์ท เซอร์วิส จำกัด มีความพร้อมสำหรับงานตัดในปริมาณมาก สามารถรองรับแผ่นเหล็กขนาดเล็ก ไปจนถึงแผ่นเหล็กขนาดใหญ่ และความหนาของผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมหนักได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
งานที่เหมาะกับเครื่อง Shearing

    • งานเหล็กแผ่นที่ไม่มีมุมโค้ง ตัดเป็นสี่เหลี่ยมจำนวนมาก
    • สามารถกำหนดขนาดได้อย่างละเอียด แม่นยำ
    • ใช้เพื่อการตัดแบ่งวัสดุในงานต่างๆอย่างเหมาะสม ฯลฯ