งานพับโลหะแผ่น

งานพับเหล็ก
เครื่องพับ Bystronic มีความสามารถในการพับขึ้นรูปแบบต่างๆได้อย่างสวยงาม ตรงตามข้อกำหนดที่ต้องการทุกประการ ไม่ว่าจะเป็นการพับแบบมุมฉาก หรือการพับตามมุมโค้งที่กำหนด เพราะเป็นเครื่องที่สามารถโปรแกรมให้กำหนดองศาในการพับได้อย่างเที่ยงตรงด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือที่เรียกว่า CNC สามารถทำตามลำดับจดจำงานที่มีหลายสเต็บได้

งานพับโลหะแผ่น ทั้งงาน พับเหล็ก พับสเเตนเลส จึงออกมาไม่คลาดเคลื่อน เหมาะสำหรับงานทั่วไปและอุตสาหกรรมเครื่องจักรต่างๆที่ต้องการพับและประกอบชิ้นงานให้ได้ลงตัว

และด้วยความรู้และประสบการณ์ของช่างพับที่ชำนาญงานจึงสามารถพลิกแพลงงานต่างๆ ใช้งานเครื่องจักรได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ จึงทำให้ชิ้นส่วนต่างๆที่ส่งเข้ามาตัดและพับขึ้นรูป รวมไปถึงการประกอบเป็นชิ้นงาน ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา

งานพับเหล็ก หรือ พับสเตนเลส หากเป็นชิ้นงานที่ตัดเลเซอร์มาจะมีความแม่นยำสูง เพราะมีการคำนวนระยะพับไว้เรียบร้อยตั้งแต่ต้น และหากเป็นงานที่ไม่สลับซับซ้อน เช่น งานพับถาด พับมุมขึ้นรูป สามารถนำโลหะแผ่นเข้าเครื่องบากมุมแล้วนำมาพับได้อย่างลงตัว คุณภาพงานออกมาสวยงามเรียบร้อย

งานตัดเลเซอร์ รอพับขึ้นรูป

เครื่องบากมุม รอพับขึ้นรูป

บากมุมแล้วพับขึ้นรูป

งานตัดเลเซอร์ พับขึ้นรูป และเชื่อมประกอบชิ้นงาน

งานตัดซอยตามขนาด และพับขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ(สเตนเลสแผ่น)

งานตัดซอยตามขนาด และพับขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ(สเตนเลสแผ่น)

งานตัดซอยตามขนาด และพับขึ้นรูปตามแบบที่ต้องการ(งานเหล็กแผ่น)